vyrobené z hliny s dierkou v strede aby mohla voda odtekať