u mnohých anjelov je možné ich vyrobiť aj v inej farbe , farby aké nájdete na našich výrobkoch